Light Rails of Fantoft

Light Rails of Fantoft

Spillet der eiendombaroner krangler om hvor bybanens første byggetrinn egentlig skulle vært bygd.

Antall spillere: 3 - 9
Spillskaper: Christian Berge
Status: Søker spilltestere
Tagger: Eurospill, Auksjon, Jernbane og vei

Da bybanen åpna i Bergen i 2010, førte det til stigende boligpriser rundt bybanestoppene. Det er anslått at eiendommer nær bybanen er verdt 300 000 kroner mer enn andre eiendommer! Så da bybanen skulle bygges, så byens eiendomsbaroner sitt snitt til å tjene store penger.

Før bybanen ble bygd, var det derfor kamp om å kjøpe opp eiendommer i nærheten av de kommende bybanestoppene. Ingen visste ennå nøyaktig hvor bybanen skulle gå, men var man heldig og fikk en stasjon i nærheten av eiendommen sin, så kunne man seinere selge den for en veldig god fortjeneste.

Eiendomsbaronene i Bergen var derfor svært aktive i tida før banen skulle bygges. De kjøpte opp eiendommer i stor stil, og de brukte store penger på lobbyvirksomhet mot politikerne. Lobbyvirksomhet er dyrt, men i høyeste grad verdt det om man overtaler politikeren til å legge traseen forbi ens egne eiendommer.

I spillet "Light Rails of Fantoft" tar du rolla som en eiendomsbaron i Bergen på 2000-tallet. Overtal politikerne til å legge banen dit du ønsker. Kjøp opp eiendommer rundt bybanestoppene og bli rik!
Så, hvorfor er spillet satt til Fantoft?
Vel, det er nok mest fordi det var der jeg bodde da Bybanen kom. Da jeg lagde spillet trengte jeg bilder til kortene, så jeg sykla rundt i nærmiljøet og tok bilder av de ulike eiendommene.

Men området Fantoft/Slettebakken/Storetveit, som er kartutsnittet i spillet, var også det mest usikre området i første byggetrinn. Nesten hele byggetrinn 1 følger hovedveien, med nøyaktig samme trase som bussen hadde. Men plutselig ved Wergeland tar Bybanen en lang omvei over Slettebakken og Fantoft før den endelig er tilbake på hovedveien ved Paradis. Hvorfor denne lange omveien akkurat her, og bare her? Hvem bestemte at banen skulle gå over Slettebakken istedenfor? Satt eiendomsbaronene på Storetveit bare rolig og så på at de mista bybanen?? I think not. I alle fall ikke i dette spillet.

blog comments powered by Disqus