Klimakrig: Europa 2045

Klimakrig: Europa 2045

Et storslagent drama og dystert framtidsscenrio om hvordan global oppvarming kan kaste Europa ut i matmangel og krig.

Antall spillere: 3-5
Spillskaper: Christian Berge
Status: Intern spilltesting
Tagger: Eurospill, Arbeiderplassering, Krigsspill

EUROPA, ÅR 2045: Det er snart ti år siden EU kollapset under presset av masseinnvandringen fra sørlige til nordlige medlemsland. Den nye Nordunionen (Frankrike, Benelux, Tyskland, Skandinavia og Polen) har omsider lykkes med å stenge grensene for flyktninger fra det ørkenaktige Middelhavsområdet, som herjes av kronisk hungersnød.

Italia sør for Roma er oversvømt av flyktninger fra et enda hardere rammet Nord-Afrika, og er ikke lenger del av noen organisert stat. Spania, Nord-Italia og Tyrkia har skaffet seg atomvåpen og prøver å presse landene i nord til å dele maten sin med dem. Storbritannia lever helt tilbaketrukket bak sin egen atommur. Ved hjelp av en stor nasjonal innsats klarer britene så vidt å holde seg selvforsynt med mat.


Slik starta den artikkelen i Bergens tidende som anmeldte Gwynne Dyer si bok "Climate Wars". Hovedpoenget i boka er at klimasituasjonen i verden er langt verre enn det som framgår av rapporten til FNs klimapanel. Og økende global oppvarming vil føre til matmangel og kanskje krig. Boka beskriver flere ulike scenarier for hvordan krig kan oppstå i ulike deler av verden. Og merk at boka allerede har spådd riktig om Brexit.

Da jeg leste denne artikkelen fikk jeg umiddelbart en ide til et dystert brettspill:

I spillet Klimakrig: Europa 2045 spiller man en av fem unioner: Den skandinaviske unionen, Nord-unionen, Den britiske unionen, Den europeiske untonen (dvs. restene av EU), samt Den afrikanske unionen.

Spillet starter som et tradisjonelt euro-spill, der unionene underveis blir fristet til å bruke olje for å få engergi. Men hver gang man bruker olje øker CO2-nivået i atmosfæren, og temperaturen stiger. Når temperaturen stiger vil antall steder med matproduksjon gå ned. Først i Afrika, og deretter forsvinner maten lenger og lenger nord. Et land uten mat kan gå til krig, og det kan derfor utvikle seg mer og mer spenning mellom landene, og til slutt åpen krig.

Dersom global oppvarming løper helt løpsk, forsvinner matproduksjonen overalt. Jeg kaller dette for Armageddon, og i denne fasen av spillet vil alle etterhvert dø av sult. Den som overlever lengst vinner spillet.

Dersom sluttfasen tar for lang tid, får vi også oppleve den aller skumleste faren ved global oppvarming: Canfield oceans. Global oppvarming kan føre til at havstrømmene reduseres, og at det dermed kommer mindre oksygen ned i dypet. Havbunnen vil dermed råtne, og utvikle hydrogensulfid som dreper det meste av livet på jorda. Dette har skjedd før, og kan altså skje igjen. I spillet vil det drepe alle helt til slutt, dersom man ikke har utsletta hverandre før det inntreffer.

Men alt er imidlertid ikke helt svart, for man kan også gjøre klimatiltak! Viss man betaler for nok klimatiltak, så vil verden reddes og man unngår Armageddon. Men dette er altå dyrt, så det spørs om noen tar seg råd til det. Viss det gjøres nok klimatiltak til å redde verden, så vinner istedenfor den som gjorde mest klimatiltak.

Spillet kan altså noen ganger ende i krig, mens det andre ganger kan forløpe som et tradisjonelt, fredelig eurospill.

Jeg har lagt ut spillet til åpen print and play her om noen er interessert:
https://boardgamegeek.com/thread/912120/pnp-climate-wars-europe-2045-playtest

Men merk at jeg foreløpig ikke er førnøyd med alle mekanikkene i dette spillet. Noen ganger er spillet veldig gøy, mens andre ganger blir det kjedelig og litt for statisk. Planen er å ta en gjennomgang av actionbrettet, og lage noe nytt her som gjør at spillet alltid blir interessant.

blog comments powered by Disqus